2015-11-28 ADWENT

W Kościele katolickim rozpoczynamy Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Łacińskie słowo adventus odnosi się do przyjścia, pojawienia się monarchy, zwycięskiego wodza. Jego greckim odpowiednikiem jest parusia lub epifaneia. Tego określenia używa się zarówno w kontekście pobożnego i radosnego przygotowania na Narodzenie Pańskie, jak i w odniesieniu do Adwentu eschatycznego, czyli celebracji chwalebnego przyjścia Chrystusa.

Początek Adwentu jest jednocześnie początkiem roku kościelnego, niepokrywającym się z początkiem roku świeckiego, liczonego według kalendarza gregoriańskiego.

Adwent obejmuje cztery kolejne niedziele przed świętami Bożego Narodzenia.
Ich liczba jest nawiązaniem do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej tułaczki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej. Każdego roku liczba dni Adwentu jest inna. Okres ten rozpoczyna się zawsze między 27 listopada a 3 grudnia, począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, a kończy w wigilię, pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia.

Liturgia czasu Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest on podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa - w każdej Mszy św. padają słowa: "abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa".

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa.

Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu - "Rorate coeli" (Niebiosa, spuśćcie rosę).

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktywności różnych bractw. Przy kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem i muzyką uświetniały celebracje, przez co przyciągały wiernych i upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. w Warszawie istniało również Bractwo Roratnie, które ze sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom ubogim. Obecnie corocznie podobną akcję sprzedaży świec prowadzi katolicka Caritas współpracując z organizacjami charytatywnymi Kościołów prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Pierwsze wzmianki nt. Adwentu jako okresu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pochodzą z IV wieku. W Rzymie zwyczaj ten znany był od VI wieku i obejmował cztery tygodnie przed świętami. Przez pewien czas Adwent był okresem postu, co dalej jest zachowywane w liturgii wschodniej.

Zobacz także:
ADWENT

 

Msze Święte

Niedziele i święta

7:00, 8:30, 9:45, 11:00, 12:15, 19:00

dni powszednie:

6:30, 8:00, 

Poniedziałek - Czwartek: 

17:30 RORATY 

Piątek:

16:30 - roraty dla dzieci

18:30 - roraty dla młodzieży i dorosłych

Sobota: 18:30


godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

poniedziałek: 16.00-17.30
wtorek: 16.00-17.30
środa: 16.00-17.30
czwartek: 16.00-17.30
piątek nieczynne
sobota 11:00-12:00


Zobacz inne informacje:
Ogłoszenia parafialne
Intencje mszalne
ADWENT
Intencje mszalne
Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Europy Zachodniej
Spotkania przed I Komunią Św.
Nabożeństwo do św. Rity