Bierzmowanie klasa 6 SP

Uczniowie klas 6 szkoły podstawowej zobowiazani są do udziału w niedzielnej Mszy Świętej, Mszy Świętej w I piątek miesiąca i odbycia Sakramentu Pokuty raz w miesiącu.

 

W zakrystii lub kancelarii można zaopatrzyć się w kartę zgłoszenia do przygotowania do Sakramentu Bierzmowania, którą uzupełnioną należy oddać do końca października.