Chrzest

 Chrzest Święty:

1. Chrzest św. w naszej parafii udzielany jest w sposób uroczysty w 3 niedzielę miesiąca bezpośrednio po mszy św. o godz. 12.15.

2. Rodzice i chrzestni biorą udział w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się w salce katechetycznej w sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 17.00. Gdyby z jakichś względów ww. nie mogli uczestniczyć w tych naukach w naszej parafii, mogą to uczynić w dowolnej parafii, przynosząc odpowiednie zaświadczenie.

3. Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują tylko rodzice w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym chrzest św. Należy w tym celu przynieść:
– metrykę urodzenia dziecka,
– metrykę ślubu kościelnego (lub znać jego datę i miejsce), dokładne dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres oraz zaświadczenie proboszcza chrzestnych zezwalające im na bycie chrzestnym).
– w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, a chcą ochrzcić dziecko w naszym kościele przynoszą ze swojej parafii tzw. przekaz chrztu.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być tytko: wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 16 lat oraz mają zezwolenie swojego proboszcza, dopuszczające ich do tej godności (nasi parafianie winni wcześniej – tzn. przed nauką przedchrzcielną – uzyskać takie zezwolenie). Jeżeli chrzestni są małżonkami muszą mieć ślub kościelny, jeżeli są uczniami szkoły średniej przynoszą od swojego katechety potwierdzenie uczestnictwa w lekcjach religii (brak uczestnictwa w katechezie wyklucza z funkcji chrzestnego).

5. Zgłaszając chrzest rodzice składają dowolną ofiarę na potrzeby Kościoła.

6. Rodzice (jeśli są stanu wolnego lub żyją w małżeństwie kośclelnym) i chrzestni przystępują przed chrztem do sakramentu pokuty.

7. Rodzice lub rodzice chrzestni przygotowują pamiątki chrzcielne: nową świecę oraz białą szatę chrzcielną dla dziecka.

8. W rocznicę chrztu – tzw. roczek – rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem uczestniczą we mszy św. rocznicowej (3 niedziela miesiąca, godz. 12.15), na której dziecko otrzymuje specjalne błogosławieństwo.