Pogrzeb

Zgłoszenie pogrzebu katolickiego zmarłego Parafianina – Parafianki należy dokonywać w kancelarii parafialnej (także poza godzinami urzędowania). Do zgłoszenia pogrzebu konieczny jest akt zgonu z USC. Ustalenie godziny i formy ceremonii pogrzebowej następuje w kancelarii w porozumieniu z Zakładem Pogrzebowym.