Szczęść Boże

Serdecznie witamy w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach

O Parafii Wszystkich Świętych:

Szczęść Boże

Serdecznie witamy w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach

O Parafii Wszystkich Świętych:

Pielgrzymka na Górę Św. Anny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ślubowanej Pieszej Pielgrzymce na Górę Św. Anny.

Bliższe informacje na stronie internetowej :http://www.naswanne.pl.tl

Wolne intencje mszalne w II półroczu 2019 r.

Lipiec

godz.8.00 :  25, 31.

godz. 18.30 : brak

Niedziele : 14.VII o 7.00

21.VII. o godz.7.00.

Sierpień

godz. 8.00 :  7,  9, 21.

godz.18.30 :  23,

Niedziele: 4.VIII ; godz. 7.00

15.VIII.(czwartek)  o godz.12.00.

Wrzesień

godz.8.00: 3,10,12,13,14,17,23,24,25,26,27,30

godz.18.30: brak

Niedziele: 1.IX. 7.00, 15.IX. 7.00

Październik

godz. 8.00: 2,15,16,17,18,21,24,25,29,30,31,

godz.18.30: 2,7,8,14,21,22,29,30,31

Niedziele i święta: 13.X. – 7.00, 27.X. – 7.00

Listopad

godz.8.00 :13,15,16,19,20,22,23,25,26,28,29

godz.18.30: 6,13,14,15,16,19,23,26,27,28,29,

Niedziele i święta: 10.XI. 7.00, 17.XI. – 19.00, 24.XI. 7.00, 9.45,19.00

Grudzień

godz.8.0011,12,13,14,16,18,23,30

godz.17.30 (roraty): 5,10,11,12,17,18,19

godz.18.30: brak

Niedziele i święta: 1.XII. – 7.00. 8.XII. 7.00, 9.45, 11.00,12.15,19.00, 15.XII. 7.00,

11.00,19.00, 22.XII. 7.00, 12.15, 25.XII11.00, 12.15, 19.00, 26.XII. 9.45, 11.00, 12.15, 29.XII11.00.

Intencje można zamawiać także telefonicznie w godzinie urzędowania kancelarii od poniedziałku do czwartku włącznie 16.00 – 17.30 tel. 32/230 83 48

Nabożeństwo ku czci Św. Rity

27.VI. , 25.VII., 22.VIII., 19.IX., 24.X., 21.XI., 19.XII. 2019

w czwartek o godz. 18.30

Zapraszamy !

Konserwacja oltarza Najśw. Sakramentu (nawa boczna)
Zakończył się I etap prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym Najśw. Sakramentu w naszym kościele.  Kosztorys prac I etapu opiewa na kwotę ok. 190 tys. złotych. Na te prace otrzymaliśmy dotacje: 80 tys. zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, 20 tys. zł. od Woj. Urzędu Ochrony Zabytków, pozostałe 90 tys. ze środków własnych Parafii. II etap prac obejmujący konserwację tabernakulum, ramę obrazu i 11 figur kosztuje wg. kosztorysu ok. 350 tys. zł. Czynimy starania o pozyskanie środków z w/w instytucji oraz Urzędu Miasta Gliwice.

Prace wykonuje pod nadzorem Woj. Konserwatora Zabytków z Katowicach – Firma B. Mzyk z Tarnowskich Gór.

Osoby, które chciałyby wesprzeć swoimi ofiarami te prace, prosimy o wpłaty na konto parafialne: 31 1240 4272 1111 0000 4835 0286 ( z zaznaczeniem na konserwację ołtarza) lub w kancelarii w godzinach urzędowania.

Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary.

Rada Parafialna.